Spółka z grupy kapitałowej Econ Group

Econ trader sp. z o.o.

Econ Trader od roku 2011 prowadzi działalność z zakresu gospodarki odpadami:

  •  zarządzanie strumieniami odpadów pochodzenia komunalnego i przemysłowego pomiędzy instalacjami własnymi oraz zakładami firm Partnerskich

  •  przetwarzanie odpadów surowcowych

  •  obrót surowcami wtórnymi

  •  odbiór i transport odpadów przemysłowych oraz niebezpiecznych

  •  główny dostawca PRE RDF do firmy EkoPaliwa Chełm na potrzeby spalania w cementowni CEMEX

  •  zarządzający sortownią odpadów w Wojkowicach

  • Spółka ma możliwości zagospodarowania 300 tys. ton odpadów rocznie

Organizuje i uczestniczy w wielu transakcjach związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem frakcji pochodzących z odpadów komunalnych i przemysłowych.

Wchodzi w skład Grupy Econ – firm zajmujących się m. in. transportem, przetwarzaniem, zbieraniem, odzyskiem oraz transgranicznym przemieszczaniem surowców wtórnych i innych odpadów komunalnych i przemysłowych.

Dział Handlowy

News'y

Świetny wynik MCKS ECON Czeladź

Świetny wynik MCKS ECON Czeladź

Drodzy fani koszykówki, dziś chcemy podzielić się z Wami wspaniałymi wieści...
Podpisaliśmy umowę sponsorską ze stowarzyszeniem MCKS Czeladź Koszykówka

Podpisaliśmy umowę sponsorską ze stowarzyszeniem MCKS Czeladź Koszykówka

Mamy wielkie wieści! 30 września w Czeladzi przedstawiciele spółki Econ sp...
Niespodzianka dla wyróżnionych uczestników konkursu

Niespodzianka dla wyróżnionych uczestników konkursu

Pan Wojciech Wancisiewicz, ojciec zwycięzcy naszego konkursu, postanowił po...

certyfikaty i wyróżnienia

Dane kontaktowe

KRS: 0000386266 | NIP: 8992716354 | REGON: 021502082 | BDO 000023299

ECON trader SP. Z O.O.

ul. Długosza 27

42-580 Wojkowice