Kontakt

Econ Sp. z o.o.

ul. Ślęzoujście 5

54-105 Wrocław

+48 71 364 77 20

KRS 0000106732

NIP 8971600095

REGON 931969499

Econ Sp. z o.o.

ul. Ślęzoujście 5, 54-105 Wrocław

KRS 0000106732 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy | Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

NIP 8971600095 | REGON 931969499

Zarząd Spółki:

Prezes Spółki:

Wiceprezes Zarządu:

Wiceprezes Zarządu:

dr Beniamin Noga

Marcin Piekarski

Adam Siwek

EkoPartner Recykling Sp. z o.o.

ul. Zielona 3

59-300 Lubin

+48 572 021 121

KRS 0000354103

NIP 6922480313

REGON 021236344

BDO 000005980

Ekopartner Recykling Sp. z o.o.

ul. Zielona 3, 59-300 Lubin

KRS 0000354103 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy | Kapitał zakładowy: 400.500,00 zł

NIP 6922480313 | REGON 021236344 | BDO 000005980

Zarząd Spółki:

Prezes Spółki:

Wiceprezes Zarządu:

Wiceprezes Zarządu:

Łukasz Urbańczyk

dr Beniamin Noga

Katarzyna Fuczyło

EconTrader Sp. z o.o.

ul. Długosza 27

42-580 Wojkowice

+48 32 760 21 59

KRS 0000386266

NIP 8992716354

REGON 021502082

BDO 000023299

Econ Trader Sp. z o.o.

ul. Długosza 27, 42-580 Wojkowice

KRS 0000386266 - Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy | Kapitał zakładowy: 20.000,00 zł

NIP 8992716354 | REGON 021502082 | BDO 000023299

Zarząd Spółki:

Prezes Spółki:

Wiceprezes Zarządu:

Łukasz Urbańczyk

Marcin Piekarski

Ekopartner Operator Sp. z o.o.

ul. Ślęzoujście 5

54-105 Wrocław

+48 71 364 77 20

KRS 0000804184

NIP 8943145673

REGON 384385436

Ekopartner Operator Sp. z o.o

ul. Ślęzoujście 5, 54-105 Wrocław

KRS 0000804184 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy | Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł

NIP 8943145673 | REGON 384385436

Zarząd Spółki:

Prezes Spółki:

dr Beniamin Noga

MPEC TERMAL S.A.

 

ul. Przemysłowa 3

59-300 Lubin

+48 76 74 98 293

KRS 0000018162

NIP 6921002600

REGON 390444890

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMAL S.A.

ul. Przemysłowa 3, 59-300 Lubin

KRS 0000018162 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy | Kapitał zakładowy: 5.600.000,00 zł

NIP 6921002600 | REGON 390444890

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący:

Z-ca Przewodniczącego:

Członek Rady:

dr Beniamin Noga

Maciej Bodnar

Daniel Grodziński

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu:

Adam Siwek

DZIAŁ HANDLOWY

Paweł Sochacki
Odpady komunalnei przemysłowe, surowce wtórne, rekultywacje, gleboziem.
Grzegorz Krupa
Odpady przemysłowe, w tym niebezpieczne
Dawid Fajfer
Klient korporacyjny – odpady przemysłowe
Dawid Woronowicz
Odpady przemysłowe, RDF i Pre-RDF

DZIAŁ LOGISTYKI

AGNIESZKA DRÓZD
Manager Działu Wsparcia Handlu i Logistyki
JOANNA NOWAK
Specjalista ds. Wsparcia Handlu i Logistyki

KSIĘGOWOŚĆ

MAGDALENA WINIARZ
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Mapa