Polityka prywatności

- www.grupaecon.pl

Nasza strona internetowa pełni rolę informacyjną dotyczącą bieżącej działalności spółek z Grupy ECON, tj.:

 1. ECON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślęzoujście 5, 54-105 Wrocław, KRS: 0000106732;
 2. Ekopartner Recykling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie przy ul. Zielonej 3, 59-300 Lubin, KRS: 0000354103;
 3. Econ Trader spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Długosza 27, 42-580 Wojkowice, KRS: 0000386266;

 

Jednak w pewnym zakresie, korzystając z naszej witryny www, powierzasz nam swoje dane osobowe. Ochrona tych informacji jest dla nas priorytetem, w związku z czym dokładamy najwyższych starań, aby były one u nas bezpieczne. 

 

Za prawidłowe funkcjonowanie naszej strony internetowej oraz gromadzenie danych osobowych odpowiada wyłącznie jedna ze spółek z Grupy ECON: ECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślęzoujście 5, 54-105 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000106732, posiadająca numer REGON: 93196949900000 oraz numer NIP: 8971600095, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w całości wpłacony. 

 

Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem niniejszej witryny nie będą przekazywane pozostałym spółkom z Grupy ECON. 

 

Zasady i zakres przetwarzania Twoich danych osobowych, a także przysługujące Ci prawa i nasze obowiązki względem Ciebie omawiamy poniżej:

 

1. Kto kontroluje Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest ECON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślęzoujście 5, 54-105 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106732, posiadającą numer REGON: 93196949900000 oraz numer NIP: 8971600095, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w całości wpłacony (dalej: Administrator lub Econ). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail odo@grupaecon.pl.

 

2. Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Administrator stosuje standardowe klauzule umowne oraz inne stosowne środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych.

 

3. Kto ma dostęp do Twoich danych?

Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane mogą być przekazywane także innym podmiotom, które przetwarzają je w naszym imieniu, a którym możemy zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. księgowość, dostawca usług informatycznych).

 

4. Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

W momencie zebrania Twoich danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię jaka jest podstawa ich przetwarzania, czy masz obowiązek przekazać dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to ewentualnej zgody. Twoje dane będziemy przede wszystkim przetwarzać na podstawie zgody lub obowiązujących przepisów prawa, ale również w celu wykonania umowy lub z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes. W przypadku zbierania danych na podstawie Twojej zgody, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

 

5. Jakie dane osobowe gromadzimy i w jakim celu?

Przekazane dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

wypełnienia przez nas jako Administratora obowiązków prawnych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (zakres danych: wszelkie dane uzyskane od użytkownika) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

utrzymania kontaktu oraz dobrych relacji biznesowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

6. W jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych?

Każdorazowe wykorzystanie informacji w inny sposób niż określony w niniejszym dokumencie będzie wiązało się z poinformowaniem Ciebie o sposobie i celu ich wykorzystania oraz być może będzie wymagało każdorazowego wyrażenia zgody na ich wykorzystanie, jednak tylko w przypadku, gdy to zgoda będzie podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

7. Pliki cookies

W trakcie korzystania ze strony internetowej automatycznie zbieramy również Twoje dane jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. Dane te mogą być zbierane poprzez pliki cookies.

 

Wykorzystywane przez nas pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze strony (do uzupełnienia) i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z zasobów strony.

 

Na stronie internetowej stosowane są:

 • niezbędne pliki cookies tj. umożliwiające korzystanie z dostępnych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie dokonywania rejestracji,
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony,
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika,
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

W każdym wypadku możesz zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując do tego odpowiednie opcje przeglądarki internetowej.

 

Obok plików cookies możliwe jest również gromadzenie przez nas danych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony. Niektóre podstrony oraz inne środki komunikacji mogą zawierać tzw. Web Beacon, które pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki.

 

Nasza strona korzysta również z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (zwanym dalej “Google”). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawem, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zablokować korzystanie z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak w takim przypadku niektóre z funkcji mogą być niedostępne.

 

Strona www korzysta także z Usability tools, serwisu analityki internetowej, która używa ciasteczek do przechowywania informacji jak anonimowi, losowo wybrani użytkownicy przechodzą ze strony na stronę (w tym śledzone są ruchy myszy). Możesz zablokować korzystanie z ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Pamiętaj, że usunięcie lub wyłączenie plików cookie może mieć wpływ na możliwość korzystania z serwisu.

 

8. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przechowywania Twoich danych osobowych jest powiązany z celami i podstawami ich przetwarzania.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania:

 • jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa – przez czas potrzebny do wypełnienia przez nas obowiązków prawnych, jakie spoczywają na nas jako Administratorze z mocy prawa z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń;
 • jeśli przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie prawnym – przez okres ważności celu albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zostaną przez nas zanonimizowane.

 

9. Jakie masz prawa?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 • W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę (o ile ją wyraziłeś) – bez podawania przyczyny

Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania, np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale może też dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że usuniemy Twoje dane i nie będą one przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności przetwarzania.

 

 • Prawo do dostępu do danych

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, jakie Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: odo@grupaecon.pl – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

 

 • Prawo do przenoszenia

Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub innego administratora. Pamiętaj, że prawo to dotyczy wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

 

 • Prawo do poprawiania danych

Zawsze możesz zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełniania niekompletnych danych. W celu realizacji tego prawa, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: odo@grupaecon.pl – otrzymasz potwierdzenie dokonania zmian pocztą e-mail.

 

 • Prawo do usunięcia danych

Masz prawo w każdej chwili usunąć przetwarzane przez nas dane osobowe, a gdy nie będzie to możliwe – poinformujemy Cię o tym.

 

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

- jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy musimy ograniczyć przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,

- jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, możesz nie zgodzić się na usunięcie danych osobowych i w zamian zażądać ograniczenia ich używania,

- jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

 

 • Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie usprawiedliwionym celu lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania.

 

ECON ma prawo odmówić zaprzestania przetwarzania Twoich danych, jeśli wykaże:

- istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów lub praw i wolności; lub

- istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, jeśli ECON przetwarza Twoje dane w celu utrzymania kontaktu i dobrych relacji biznesowych.

 

Najłatwiej możesz złożyć sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych w celu utrzymania kontaktu i dobrych relacji biznesowych informując bezpośrednio osobę, która się z Tobą kontaktuje lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: odo@grupaecon.pl

 

10. Co możesz zrobić, gdy przetwarzamy Twoje dane w niewłaściwy sposób?

Jeśli uważasz, że przetwarzamy dane osobowe w niewłaściwy sposób lub masz jakiekolwiek pytania co do sposobu przetwarzania danych osobowych – skontaktuj się z nami pod adresem: odo@grupaecon.pl. Możesz również zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

11. Zabezpieczenia.

Dokładamy najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia Twoich danych osobowych, w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem tych danych.

Wszelkie podejrzenia dotyczące występowania zagrożenia dotyczącego ujawnienia danych lub dostępu podmiotów nieuprawnionych, niezwłocznie zgłoś pod adresem: odo@grupaecon.pl.

Mimo zastosowania zaawansowanych środków technicznych, nie możemy w pełni zagwarantować tajemnicy składowanych i przesyłanych danych w sieci Internet.

 

12. Aktualizacja naszych zasad prywatności.

Nie możemy wykluczyć, że w przyszłości będziemy musieli zaktualizować naszą Politykę prywatności. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie www. Dodatkowo, będziemy informować o każdej zmianie treści dokumentu, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, sposobu kontaktu z nami lub Twoich praw.

 

13. Postanowienia końcowe.

Jeżeli nie akceptujesz postanowień zawartych w niniejszym dokumencie powinieneś zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.

Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2023 r.