praca

Kariera w Grupie Econ to ciekawe wyzwania i nowe możliwości rozwoju. Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi ofertami w naszych wszystkich spółkach.

Dołącz do nas.

Zawsze szukamy ludzi, którzy chcą coś zmienić.

RODO - Klauzula Informacyjna

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ECON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślęzoujście 5, 54-105 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106732, posiadającą numer REGON: 93196949900000 oraz numer NIP: 8971600095, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w całości wpłacony (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail odo@grupaecon.pl.

 

W jakim celu i zakresie oraz na jakiej postawie prawnej są przetwarzane moje dane?

 

Jeśli otrzymaliśmy Pani/Pana dane osobowe, to znaczy, że wyraził/a Pani/Pan chęć wzięcia udziału w prowadzonej przez nas rekrutacji. W ramach tego procesu kontaktujemy się z wybranymi kandydatami oraz możemy odbywać z nimi spotkania, aby ostatecznie dokonać wyboru naszego nowego pracownika.

Otrzymał/a także Pani/Pan zapytanie o wyrażenie zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – pozwoli nam to brać Pani/Pana kandydaturę pod uwagę przy poszukiwaniu personelu w przyszłości, na wypadek, gdyby obecny proces rekrutacyjny przebiegł pomyślnie dla innego kandydata. Zgoda ta jest dobrowolna – jeśli jej Pani/Pan nie wyrazi, nie pozbawi Pani/Pana to udziału w obecnym procesie rekrutacyjnym.


Przetwarzamy Pani/Pana dane jako potencjalny pracodawca, na którym ciążą obowiązki prawne, m.in. wynikające z kodeksu pracy oraz przepisów mających na celu stosowanie praktyk równego traktowania w zatrudnieniu (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Jeśli podstawą naszej współpracy będzie inna umowa, niż umowa o pracę – Pani/Pana dane przetwarzamy w ramach działań mających na celu zawarcie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje – to ona jest dla nas podstawą do zachowania Pani/Pana danych osobowych na poczet przyszłych projektów rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit a RODO). W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z nami. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

Jak długo przechowywane są moje dane?

 

Co do zasady przechowujemy Pani/Pana dane przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego oraz 6 miesięcy po jego zakończeniu. W przypadku wyrażenia nam zgody na udział w przyszłych prowadzonych przez nas rekrutacjach, usuniemy je po upływie 12 miesięcy od ich pozyskania.

 

Czy moje dane są przekazywane poza ECON sp. z o.o.?

 

Korzystamy z usług dostawców zewnętrznych, którzy zaopatrują nas w różnego rodzaju usługi. Realizacja części z nich, np. wsparcie informatyczne wymaga dostępu do danych osobowych, które posiadamy. Pani/Pana dane będą przekazywane innym podmiotom z Grupy Econ (w której skład wchodzą: Econ Sp. z o.o., EkoPartner Recykling Sp. z o.o., Econ Trader Sp. z o.o., MPEC Termal S.A., EkoPartner Operator Sp. z o.o.) co każdorazowo odbywać się będzie albo na zasadzie udostępnienia danych, albo na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administratorzy, którzy są częścią Grupy Econ mogą mieć prawnie uzasadniony interes w przesyłaniu danych osobowych w ramach Grupy Econ do wewnętrznych celów administracyjnych, co dotyczy też przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Jakie przysługują mi prawa związane z podaniem przeze mnie danych?

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora (chyba że podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa).

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Czy muszę podać moje dane osobowe?

 

W zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22[1] Kodeksu pracy, podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Niepodanie danych uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EKOPARTNER RECYKLING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie przy ul. Zielonej 3, 59-300 Lubin, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000354103, posiadająca numer NIP 6922480313 oraz REGON 021236344 (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail odo@grupaecon.pl.

 

W jakim celu i zakresie oraz na jakiej postawie prawnej są przetwarzane moje dane?

 

Jeśli otrzymaliśmy Pani/Pana dane osobowe, to znaczy, że wyraził/a Pani/Pan chęć wzięcia udziału w prowadzonej przez nas rekrutacji. W ramach tego procesu kontaktujemy się z wybranymi kandydatami oraz możemy odbywać z nimi spotkania, aby ostatecznie dokonać wyboru naszego nowego pracownika.

Otrzymał/a także Pani/Pan zapytanie o wyrażenie zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – pozwoli nam to brać Pani/Pana kandydaturę pod uwagę przy poszukiwaniu personelu w przyszłości, na wypadek, gdyby obecny proces rekrutacyjny przebiegł pomyślnie dla innego kandydata. Zgoda ta jest dobrowolna – jeśli jej Pani/Pan nie wyrazi, nie pozbawi Pani/Pana to udziału w obecnym procesie rekrutacyjnym.


Przetwarzamy Pani/Pana dane jako potencjalny pracodawca, na którym ciążą obowiązki prawne, m.in. wynikające z kodeksu pracy oraz przepisów mających na celu stosowanie praktyk równego traktowania w zatrudnieniu (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Jeśli podstawą naszej współpracy będzie inna umowa, niż umowa o pracę – Pani/Pana dane przetwarzamy w ramach działań mających na celu zawarcie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje – to ona jest dla nas podstawą do zachowania Pani/Pana danych osobowych na poczet przyszłych projektów rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit a RODO). W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z nami. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

Jak długo przechowywane są moje dane?

 

Co do zasady przechowujemy Pani/Pana dane przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego oraz 6 miesięcy po jego zakończeniu. W przypadku wyrażenia nam zgody na udział w przyszłych prowadzonych przez nas rekrutacjach, usuniemy je po upływie 12 miesięcy od ich pozyskania.

 

Czy moje dane są przekazywane poza EKO PARTNER RECYKLING sp. z o.o.?

 

Korzystamy z usług dostawców zewnętrznych, którzy zaopatrują nas w różnego rodzaju usługi. Realizacja części z nich, np. wsparcie informatyczne wymaga dostępu do danych osobowych, które posiadamy. Pani/Pana dane będą przekazywane innym podmiotom z Grupy Econ (w której skład wchodzą: Econ Sp. z o.o., EkoPartner Recykling Sp. z o.o., Econ Trader Sp. z o.o., MPEC Termal S.A., EkoPartner Operator Sp. z o.o.), co każdorazowo odbywać się będzie albo na zasadzie udostępnienia danych, albo na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administratorzy, którzy są częścią Grupy Econ mogą mieć prawnie uzasadniony interes w przesyłaniu danych osobowych w ramach Grupy Econ do wewnętrznych celów administracyjnych, co dotyczy też przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Jakie przysługują mi prawa związane z podaniem przeze mnie danych?

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora (chyba że podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa).

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Czy muszę podać moje dane osobowe?

 

W zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22[1] Kodeksu pracy, podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Niepodanie danych uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Econ Trader sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Długosza 27, 42-580 Wojkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000386266, posiadająca numer NIP 8992716354 oraz REGON 021502082 (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail odo@grupaecon.pl.

 

W jakim celu i zakresie oraz na jakiej postawie prawnej są przetwarzane moje dane?

 

Jeśli otrzymaliśmy Pani/Pana dane osobowe, to znaczy, że wyraził/a Pani/Pan chęć wzięcia udziału w prowadzonej przez nas rekrutacji. W ramach tego procesu kontaktujemy się z wybranymi kandydatami oraz możemy odbywać z nimi spotkania, aby ostatecznie dokonać wyboru naszego nowego pracownika.

Otrzymał/a także Pani/Pan zapytanie o wyrażenie zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – pozwoli nam to brać Pani/Pana kandydaturę pod uwagę przy poszukiwaniu personelu w przyszłości, na wypadek, gdyby obecny proces rekrutacyjny przebiegł pomyślnie dla innego kandydata. Zgoda ta jest dobrowolna – jeśli jej Pani/Pan nie wyrazi, nie pozbawi Pani/Pana to udziału w obecnym procesie rekrutacyjnym.

 

Przetwarzamy Pani/Pana dane jako potencjalny pracodawca, na którym ciążą obowiązki prawne, m.in. wynikające z kodeksu pracy oraz przepisów mających na celu stosowanie praktyk równego traktowania w zatrudnieniu (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Jeśli podstawą naszej współpracy będzie inna umowa, niż umowa o pracę – Pani/Pana dane przetwarzamy w ramach działań mających na celu zawarcie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje – to ona jest dla nas podstawą do zachowania Pani/Pana danych osobowych na poczet przyszłych projektów rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit a RODO). W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z nami. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

Jak długo przechowywane są moje dane?

 

Co do zasady przechowujemy Pani/Pana dane przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego oraz 6 miesięcy po jego zakończeniu. W przypadku wyrażenia nam zgody na udział w przyszłych prowadzonych przez nas rekrutacjach, usuniemy je po upływie 12 miesięcy od ich pozyskania.

 

Czy moje dane są przekazywane poza ECON TRADER sp. z o.o.?

 

Korzystamy z usług dostawców zewnętrznych, którzy zaopatrują nas w różnego rodzaju usługi. Realizacja części z nich, np. wsparcie informatyczne wymaga dostępu do danych osobowych, które posiadamy. Pani/Pana dane będą przekazywane innym podmiotom z Grupy Econ (w której skład wchodzą: Econ Sp. z o.o., EkoPartner Recykling Sp. z o.o., Econ Trader Sp. z o.o., MPEC Termal S.A., EkoPartner Operator Sp. z o.o.), co każdorazowo odbywać się będzie albo na zasadzie udostępnienia danych, albo na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administratorzy, którzy są częścią Grupy Econ mogą mieć prawnie uzasadniony interes w przesyłaniu danych osobowych w ramach Grupy Econ do wewnętrznych celów administracyjnych, co dotyczy też przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Jakie przysługują mi prawa związane z podaniem przeze mnie danych?

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora (chyba że podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa).

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Czy muszę podać moje dane osobowe?

 

W zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22[1] Kodeksu pracy, podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Niepodanie danych uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MPEC TERMAL S.A. z siedzibą w Lubinie ul. 1 Maja 4, 59-300 Lubin, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000018162, posiadająca numer NIP: 6921002600 oraz REGON: 390444890 (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail odo@grupaecon.pl.

 

W jakim celu i zakresie oraz na jakiej postawie prawnej są przetwarzane moje dane?

 

Jeśli otrzymaliśmy Pani/Pana dane osobowe, to znaczy, że wyraził/a Pani/Pan chęć wzięcia udziału w prowadzonej przez nas rekrutacji. W ramach tego procesu kontaktujemy się z wybranymi kandydatami oraz możemy odbywać z nimi spotkania, aby ostatecznie dokonać wyboru naszego nowego pracownika.

Otrzymał/a także Pani/Pan zapytanie o wyrażenie zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – pozwoli nam to brać Pani/Pana kandydaturę pod uwagę przy poszukiwaniu personelu w przyszłości, na wypadek, gdyby obecny proces rekrutacyjny przebiegł pomyślnie dla innego kandydata. Zgoda ta jest dobrowolna – jeśli jej Pani/Pan nie wyrazi, nie pozbawi Pani/Pana to udziału w obecnym procesie rekrutacyjnym.


Przetwarzamy Pani/Pana dane jako potencjalny pracodawca, na którym ciążą obowiązki prawne, m.in. wynikające z kodeksu pracy oraz przepisów mających na celu stosowanie praktyk równego traktowania w zatrudnieniu (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Jeśli podstawą naszej współpracy będzie inna umowa, niż umowa o pracę – Pani/Pana dane przetwarzamy w ramach działań mających na celu zawarcie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje – to ona jest dla nas podstawą do zachowania Pani/Pana danych osobowych na poczet przyszłych projektów rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit a RODO). W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z nami. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

Jak długo przechowywane są moje dane?

 

Co do zasady przechowujemy Pani/Pana dane przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego oraz 6 miesięcy po jego zakończeniu. W przypadku wyrażenia nam zgody na udział w przyszłych prowadzonych przez nas rekrutacjach, usuniemy je po upływie 12 miesięcy od ich pozyskania.

 

Czy moje dane są przekazywane poza MPEC TERMAL S.A.?

 

Korzystamy z usług dostawców zewnętrznych, którzy zaopatrują nas w różnego rodzaju usługi. Realizacja części z nich, np. wsparcie informatyczne wymaga dostępu do danych osobowych, które posiadamy. Pani/Pana dane będą przekazywane innym podmiotom z Grupy Econ (w której skład wchodzą: Econ Sp. z o.o., EkoPartner Recykling Sp. z o.o., Econ Trader Sp. z o.o., MPEC Termal S.A., EkoPartner Operator Sp. z o.o.), co każdorazowo odbywać się będzie albo na zasadzie udostępnienia danych, albo na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administratorzy, którzy są częścią Grupy Econ mogą mieć prawnie uzasadniony interes w przesyłaniu danych osobowych w ramach Grupy Econ do wewnętrznych celów administracyjnych, co dotyczy też przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Jakie przysługują mi prawa związane z podaniem przeze mnie danych?

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora (chyba że podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa).

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Czy muszę podać moje dane osobowe?

 

W zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22[1] Kodeksu pracy, podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Niepodanie danych uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EKO PARTNER OPERATOR sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Długosza 27, 42-580 Wojkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000804184, posiadająca numer NIP 8943145673 oraz REGON 384385436 (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail odo@grupaecon.pl.

 

W jakim celu i zakresie oraz na jakiej postawie prawnej są przetwarzane moje dane?

 

Jeśli otrzymaliśmy Pani/Pana dane osobowe, to znaczy, że wyraził/a Pani/Pan chęć wzięcia udziału w prowadzonej przez nas rekrutacji. W ramach tego procesu kontaktujemy się z wybranymi kandydatami oraz możemy odbywać z nimi spotkania, aby ostatecznie dokonać wyboru naszego nowego pracownika.

Otrzymał/a także Pani/Pan zapytanie o wyrażenie zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – pozwoli nam to brać Pani/Pana kandydaturę pod uwagę przy poszukiwaniu personelu w przyszłości, na wypadek, gdyby obecny proces rekrutacyjny przebiegł pomyślnie dla innego kandydata. Zgoda ta jest dobrowolna – jeśli jej Pani/Pan nie wyrazi, nie pozbawi Pani/Pana to udziału w obecnym procesie rekrutacyjnym.


Przetwarzamy Pani/Pana dane jako potencjalny pracodawca, na którym ciążą obowiązki prawne, m.in. wynikające z kodeksu pracy oraz przepisów mających na celu stosowanie praktyk równego traktowania w zatrudnieniu (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Jeśli podstawą naszej współpracy będzie inna umowa, niż umowa o pracę – Pani/Pana dane przetwarzamy w ramach działań mających na celu zawarcie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje – to ona jest dla nas podstawą do zachowania Pani/Pana danych osobowych na poczet przyszłych projektów rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit a RODO). W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z nami. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu

o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

Jak długo przechowywane są moje dane?

 

Co do zasady przechowujemy Pani/Pana dane przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego oraz 6 miesięcy po jego zakończeniu. W przypadku wyrażenia nam zgody na udział w przyszłych prowadzonych przez nas rekrutacjach, usuniemy je po upływie 12 miesięcy od ich pozyskania.

 

Czy moje dane są przekazywane poza EKO PARTNER OPERATOR sp. z o.o.?

 

Korzystamy z usług dostawców zewnętrznych, którzy zaopatrują nas w różnego rodzaju usługi. Realizacja części z nich, np. wsparcie informatyczne wymaga dostępu do danych osobowych, które posiadamy. Pani/Pana dane będą przekazywane innym podmiotom z Grupy Econ (w której skład wchodzą: Econ Sp. z o.o., EkoPartner Recykling Sp. z o.o., Econ Trader Sp. z o.o., MPEC Termal S.A., EkoPartner Operator Sp. z o.o.), co każdorazowo odbywać się będzie albo na zasadzie udostępnienia danych, albo na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administratorzy, którzy są częścią Grupy Econ mogą mieć prawnie uzasadniony interes w przesyłaniu danych osobowych w ramach Grupy Econ do wewnętrznych celów administracyjnych, co dotyczy też przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Jakie przysługują mi prawa związane z podaniem przeze mnie danych?

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora (chyba że podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa).

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Czy muszę podać moje dane osobowe?

 

W zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22[1] Kodeksu pracy, podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Niepodanie danych uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji.