Spółka z grupy kapitałowej Econ Group

MPEC TERMAL S.A.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMAL S.A. działa od 1996 r.:

● Spółka jest operatorem systemu przesyłowego i dystrybucyjnego w 75 tys. mieście Lubin, gdzie potrzeby cieplne to 600 tys. GJ / rok przy mocy zamówionej ponad 100 MWt.

● Spółka eksploatuje 16 km sieci i operuje na 270 węzłach cieplnych osiągając 50% udział w rynku miasta.

● Posiada koncesje w zakresie: obrotu, przesyłu i dystrybucji ciepła.

Dane kontaktowe

KRS: 0000018162 | NIP: 6921002600 | REGON: 390444890

MPEC Termal S.A.

ul. Przemsłowa 3

59-300 Lubin