o grupie kapitałowej

Grupa Econ

Grupa Econ działa na rynku od 1998 roku. Poprzez spółki celowe Econ, EkoPartner Recykling i Econ Trader realizuje już od 25 lat przedsięwzięcia biznesowe na szeroko pojętym rynku związanym z gospodarką odpadami, recyklingiem oraz odnawialnymi źródłami energii. Na jej rzecz pracuje obecnie ponad 300 osób. Jest właścicielem i prowadzącym zakłady gospodarki odpadami w Lubinie (woj. dolnośląskie) i Wojkowicach (woj. śląskie):

 • mechanicznego przetwarzania

 • biostabilizacji

 • sortowni

 • termicznej waloryzacji paliw

Grupa Econ specjalizuje się w

odbiorach:

 •  odpadów z sektora motoryzacyjnego

 •  odpadów wytwarzanych w oczyszczalniach ścieków

 •  odpadów komunalnych od gmin

obsłudze z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów z instalacji przetwarzających odpady tj.:

 •  odpadów frakcji palnej

 •  odpadów surowcowych

 •  odpadów frakcji podsitowej

 •  odpadów komunalnych zmieszanych oraz zebranych selektywnie.

Mamy możliwość zagospodarowania 800 tys. ton odpadów rocznie!

W skład Grupy Econ wchodzi 5 spółek:

Econ Sp. z o.o.

ul. Ślęzoujście 5

54-105 Wrocław

+48 71 364 77 20

 

KRS 0000106732

NIP 8971600095

REGON 931969499

Econ Sp. z o.o.

ul. Ślęzoujście 5, 54-105 Wrocław

KRS 0000106732 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy | Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

NIP 8971600095 | REGON 931969499

Zarząd Spółki:

Prezes Spółki:

Wiceprezes Zarządu:

Wiceprezes Zarządu:

dr Beniamin Noga

Marcin Piekarski

Adam Siwek

ul. Zielona 3
59-300 Lubin

biura tymczasowo:
ul. Ścinawska 1, Lubin
( budynek Deko-Bau) I piętro

+48 572 021 121

bok@grupaecon.pl

 

KRS 0000354103

NIP 6922480313

REGON 021236344

BDO 000005980

Ekopartner Recykling Sp. z o.o.

ul. Zielona 3, 59-300 Lubin

KRS 0000354103 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy | Kapitał zakładowy: 400.500,00 zł

NIP 6922480313 | REGON 021236344 | BDO 000005980

Zarząd Spółki:

Prezes Spółki:

Wiceprezes Zarządu:

Wiceprezes Zarządu:

Łukasz Urbańczyk

dr Beniamin Noga

Katarzyna Fuczyło

EconTrader Sp. z o.o.

ul. Długosza 27

42-580 Wojkowice

+48 32 760 21 59

 

KRS 0000386266

NIP 8992716354

REGON 021502082

BDO 000023299

Econ Trader Sp. z o.o.

ul. Długosza 27, 42-580 Wojkowice

KRS 0000386266 - Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy | Kapitał zakładowy: 20.000,00 zł

NIP 8992716354 | REGON 021502082 | BDO 000023299

Zarząd Spółki:

Prezes Spółki:

Wiceprezes Zarządu:

Łukasz Urbańczyk

Marcin Piekarski

Ekopartner Operator Sp. z o.o.

ul. Ślęzoujście 5

54-105 Wrocław

+48 71 364 77 20

 

KRS 0000804184

NIP 8943145673

REGON 384385436

Ekopartner Operator Sp. z o.o

ul. Ślęzoujście 5, 54-105 Wrocław

KRS 0000804184 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy | Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł

NIP 8943145673 | REGON 384385436

Zarząd Spółki:

Prezes Spółki:

dr Beniamin Noga

MPEC TERMAL S.A.

ul. Przemysłowa 3

59-300 Lubin

+48 76 74 98 293

 

KRS 0000018162

NIP 6921002600

REGON 390444890

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMAL S.A.

ul. Przemysłowa 3, 59-300 Lubin

KRS 0000018162 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy | Kapitał zakładowy: 5.600.000,00 zł

NIP 6921002600 | REGON 390444890

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący:

Z-ca Przewodniczącego:

Członek Rady:

dr Beniamin Noga

Maciej Bodnar

Daniel Grodziński

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu:

Adam Siwek

W skład Grupy Econ wchodzi 5 spółek:

Econ Sp. z o.o.

ul. Ślęzoujście 5

54-105 Wrocław

+48 71 364 77 20

 

KRS 0000106732

NIP 8971600095

REGON 931969499

Econ Sp. z o.o.

ul. Ślęzoujście 5, 54-105 Wrocław

KRS 0000106732 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy | Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

NIP 8971600095 | REGON 931969499

Zarząd Spółki:

Prezes Spółki:

Wiceprezes Zarządu:

Wiceprezes Zarządu:

dr Beniamin Noga

Marcin Piekarski

Adam Siwek

EkoPartner Recykling Sp. z o.o.

ul. Zielona 3

59-300 Lubin

+48 572 021 121

bok@grupaecon.pl

 

KRS 0000354103

NIP 6922480313

REGON 021236344

BDO 000005980

Ekopartner Recykling Sp. z o.o.

ul. Zielona 3, 59-300 Lubin

KRS 0000354103 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy | Kapitał zakładowy: 400.500,00 zł

NIP 6922480313 | REGON 021236344 | BDO 000005980

Zarząd Spółki:

Prezes Spółki:

Wiceprezes Zarządu:

Wiceprezes Zarządu:

Łukasz Urbańczyk

dr Beniamin Noga

Katarzyna Fuczyło

EconTrader Sp. z o.o.

ul. Długosza 27

42-580 Wojkowice

+48 32 760 21 59

 

KRS 0000386266

NIP 8992716354

REGON 021502082

BDO 000023299

Econ Trader Sp. z o.o.

ul. Długosza 27, 42-580 Wojkowice

KRS 0000386266 - Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy | Kapitał zakładowy: 20.000,00 zł

NIP 8992716354 | REGON 021502082 | BDO 000023299

Zarząd Spółki:

Prezes Spółki:

Wiceprezes Zarządu:

Łukasz Urbańczyk

Marcin Piekarski

Ekopartner Operator Sp. z o.o.

ul. Ślęzoujście 5

54-105 Wrocław

+48 71 364 77 20

 

KRS 0000804184

NIP 8943145673

REGON 384385436

Ekopartner Operator Sp. z o.o

ul. Ślęzoujście 5, 54-105 Wrocław

KRS 0000804184 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy | Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł

NIP 8943145673 | REGON 384385436

Zarząd Spółki:

Prezes Spółki:

dr Beniamin Noga

MPEC TERMAL S.A.

ul. Przemysłowa 3

59-300 Lubin

+48 76 74 98 293

 

KRS 0000018162

NIP 6921002600

REGON 390444890

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMAL S.A.

ul. Przemysłowa 3, 59-300 Lubin

KRS 0000018162 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy | Kapitał zakładowy: 5.600.000,00 zł

NIP 6921002600 | REGON 390444890

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący:

Z-ca Przewodniczącego:

Członek Rady:

dr Beniamin Noga

Maciej Bodnar

Daniel Grodziński

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu:

Adam Siwek

Grupa ECON posiada wieloletnie doświadczenie w obrocie odpadami przemysłowymi, w tym niebezpiecznymi, komunalnymi oraz surowcowymi. Aktywnie współpracuje z ok. 400 kontrahentami z całej Polski. Realizuje ok. 5000 transakcji rocznie. Od lat z sukcesami uczestniczy w przetargach publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie całego kraju.

Grupa Econ zbudowała i przez kilka lat była współwłaścicielem oraz prowadziła zakład produkcji paliw alternatywnych na terenie cementowni CEMEX w Chełmie (woj. lubelskie), gdzie nadal dostarcza frakcję kaloryczną z odpadów komunalnych.

Grupa Econ w liczbach:

0

kontrahentów

0

Transakcji

0

lat


ponad

0

pracowników

Grupa ECON posiada wieloletnie doświadczenie w obrocie odpadami przemysłowymi, w tym niebezpiecznymi, komunalnymi oraz surowcowymi. Aktywnie współpracuje z ok. 400 kontrahentami z całej Polski. Realizuje ok. 5000 transakcji rocznie. Od lat z sukcesami uczestniczy w przetargach publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie całego kraju.

Grupa Econ zbudowała i przez kilka lat była współwłaścicielem oraz prowadziła zakład produkcji paliw alternatywnych na terenie cementowni CEMEX w Chełmie (woj. lubelskie), gdzie nadal dostarcza frakcję kaloryczną z odpadów komunalnych.

Historia Grupy Econ:

1998r.

Założenie spółki Econ, która prowadziła działalność doradczą na rynku energii. Sztandarowym projektem spółki, wspomagającym działalność konsultingową, było wykreowanie corocznej Konferencji Energetycznej EuroPower, która do dziś jest najważniejszym tego typu wydarzeniem branżowym w kraju, dla zarządów kluczowych dla rynku podmiotów, reprezentantów administracji rządowej, w tym także regulatora, przedstawicieli świata nauki, którzy wspólnie wpływają na kształt przyszłości energetyki i gospodarki.

2005r.

Na bazie kontaktów i wiedzy wyniesionej z konferencji, po wejściu Polski do UE, Econ od 2005 roku zaopatrywał cementownie w Polsce w paliwa alternatywne z wysegregowanych frakcji odpadów komunalnych i przemysłowych.

2010r.

Założenie spółki EkoPartner Recykling i budowa zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Lubinie o statusie RIPOK (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych).

2011r.

Założenie spółki EkoPaliwa Chełm i budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych z wysegregowanych frakcji odpadów komunalnych i przemysłowych, które są wykorzystywane do opalania pieców w Cementowni Chełm.

2013r.

Założenie spółki Econ Trader, która prowadziła działania handlowe na rzecz EkoPaliwa Chełm, a obecnie prowadzi działalność z zakresu gospodarki odpadami i zarządza sortownią odpadów w Wojkowicach.

2019r.

Zakup i rozbudowa sortowni odpadów w Wojkowicach w województwie Śląskim, która jest zarządzana przez Econ Trader.

2017 - 2022r.

Dynamiczny rozwój i stała rozbudowa posiadanych zakładów w Lubinie i Wojkowicach

2022r.

Od 2022 roku Econ Trader Sp. z o.o. jest większościowym akcjonariuszem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej TERMAL S.A., dostawcy ciepła w Lubinie.

2023r.

EkoPartner Recykling Sp. z o.o. i Econ Trader zostali Laureatami miesięcznika FORBS Diamenty FORBESA 2023 dla najszybciej rozwijających się firm w kategorii firm o poziomie przychodów od 50 do 250 mln pln w województwie dolnośląskim.

certyfikaty i wyróżnienia

Ta strona używa plików cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.