Rusza III edycja Konkursu "Mój przyjaciel Odpadek 3.0" / edycja 2024r.

Szukaj wg tematu: 

EkoPartner Recykling Sp. z o.o. oraz Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice zapraszają do udziału w trzeciej edycji konkursu „Mój przyjaciel ODPADEK”.


Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z Gminy Prochowice i ma na celu edukację ekologiczną oraz podnoszenie świadomości przyrodniczej młodzieży, zwłaszcza w zakresie recyklingu odpadów.


Zasady uczestnictwa:
Uczestnicy są zaproszeni do stworzenia komiksu o tematyce „ODPADEK NA MISJI KOSMICZNEJ”, który powinien nawiązywać do tematu recyklingu. Komiks może być wykonany w dowolnej technice rysunkowej i powinien mieścić się na maksymalnie 6 stronach formatu A4.

Terminy:
Prace należy przesłać drogą elektroniczną do 25 maja 2024 r. do godz. 15:00 na adres e-mail: r.sikora@prochowice.com oraz dostarczyć oryginały na nośniku CD lub pendrive w sekretariacie szkoły.

Nagrody:

W każdej grupie wiekowej przewidziane są nagrody w formie bonów do MediaExpert dla trzech najlepszych prac oraz dodatkowe wyróżnienia:

  • I miejsce: 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),
  • II miejsce: 1.500,00 zł (tysiąc pięćset złotych),
  • III miejsce: 1.000,00 zł (tysiąc złotych),
  • Wyróżnienia: 500,00 zł (pięćset złotych) dla 3 uczestników w każdej grupie.

Laureaci, oprócz nagród pieniężnych, otrzymają tytuł „EkoPartnerowa Szkoła” dla swoich placówek edukacyjnych, co stanowi dodatkowe wyróżnienie dla szkół reprezentujących zwycięzców.


Prawa autorskie i dane osobowe:
Przystępując do konkursu, uczestnicy udzielają organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z prac konkursowych w różnych formach mediowych.
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z RODO, a udział w konkursie wymaga zgody opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika.


Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępne są u dyrekcji szkoły i na stronie internetowej organizatora.

Zapraszamy do kreatywnego tworzenia i zgłaszania prac!